نگران نباشید، آگاه باشید درباره ویروس زیکا

نگران نباشید، آگاه باشید اطلاعات و اطلاعات عمومی ویروس زیکا؛ نگران نباشید، آگاه باشید حتما در روزهای اخیر نام ویروس زیکا را بارها شنیده اید. ویروسی که از ماه می سال 2015 کشور برزیل را به شدت درگیر کرده و سازمان بهداشت جهانی نیز در خصوص آن هشدارهایی داده است. مقامات...
WhatsApp us