ابعاد و استاندارد های بشکه چوبی

ابعاد و استاندارد های بشکه چوبی

سایز بشکه های چوبی تولید انواع بشکه چوب بلوط با شیر و پایه مناسب نگهداری مایعات ساخته شده با کیفیت بسیار بالا و استاندارد . ابعاد قطر و ارتفاع بشکه چوبی ارتفاع بشکه قطر شکم بشکه طول به اضافه شیر لیتر بشکه 25 17 25 5 35 26 30 10 35 30 45 25 40 35 50 35 50 45 55 50 50...