میز بار

ابعاد استاندارد میز بار

ابعاد و اندازه استاندارد میز بار ابعاد و اندازه استاندارد جهت ایجاد یک محیط برای میز ناهارخوری و میز بار، اندازه افراد در یک محیط، ارتفاع استاندارد صندلی و میز بار اصول طراحی مبلمان نیاز به یک فضای ناهار خوری با فضای حرکت یک طرفه. اندازه گیری متوسط ​​افرادی که نشسته اند متوسط ​​ابعاد زن …