میز نهار خوری

ست ناهار خوری چوبی ساخته شده از پانل های فینگر جوینت

میز ناهار خوری ساخته شده از ورق فینگر جوینت چوب رابروود

ست ناهار خوری فینگر جوینت ست ناهار خوری چوب فیگر جوینت رابروود , چوب 100٪ خالص با طراحی ساده و دوستانه ساخته شده است. صندلی ها راحت هستند و میز فقط در اندازه استاندارد است برای همه خوشحال کننده است که این مسز سالیان دراز کار می کند و لحظه های گرم را با هم …