سبک های هنری , نقاشی

سبک های هنری , نقاشی

هنر بدون فرم سبک های هنری در نقاشی این اصطلاح را میشل تایپه منتقد فرانسوی در کتاب خود با نام در باب بیگانه اختراع نمود تا نوعی از نقاشی انتزاعی خود انگیخته را که بین سالهای دهه 1940 و1950 در بین هنرمندان اروپایی رایج بود وصف کنه. این اصطلاح تقریبا با اصطلاح تاشیسم هم...
سبک های هنری, نقاشی

سبک های هنری, نقاشی

هنر اجرایی  سبک های هنری در نقاشی شکلی از هنر متشکل از عناصری از تئاتر، موسیقی  و هنرهای تجسمی . این سبک با هپنینگ  مرتبطه . بعضی  وقتها این  دو اصطلاح را مترادف  هم استفاده می کنن . اما هنر اجرایی  بر خلاف هپنینگ  عموما  با دقت  و تامل  زیادتری  برنامه  ریزی  میشه  و...
WhatsApp us