پوسیدگی چوب کاج و عوامل موثر بر آن

پوسیدگی چوب کاج و عوامل موثر بر آن

پوسیدگی چوب کاج و عوامل موثر بر آن پوسیدگی چوب کاج و عوامل موثر بر آن- نمونه بافت چوب کاج پوسیدگی چوب کاج و عوامل موثر بر آن- نمونه بافت چوب کاج تخریب چوب به سه نوع پوسیدگی ها، باختگی ها و کپک ها تقسیم بندی می شود. باختگی ها و کپک ها ظاهر بیرونی چوب را تحت تاثیر قرار...
روش های جلوگیری از پوسیدگی چوب

روش های جلوگیری از پوسیدگی چوب

روش های جلوگیری از پوسیدگی چوب یکی از دغدغه هایی که در حوزه دکوراسیون با چوب وجود دارد، حفاظت از چوب در مقابل رطوبت هوا، مواد آلاینده و دیگر موارد محیطی است. البته به دلیل نبود دانش و اطلاعات کافی در این زمینه تا کنون خسارت‌های بسیاری به سازه‌های چوبی وارد شده است....
WhatsApp us