گارانتی Life Time

گارانتی Life Time

Lifetime Warranty ضمانت٬ ضمانت مادام العمر٬ ضمانت نامه٬ اگر شنیده باشید باید بدانید معنای گارانتی Life Time تا ابد و یا تا وقتی زنده هستید نیست. و بهتر است که بدانید گارانتی Life Time در کشورهای مختلف معانی مختلفی هم می‌گیرد. هرشرکتی هم بسته به سیاست‌های کاری خودش...
فرم ضمانت نامه گروه فن و هنر

فرم ضمانت نامه گروه فن و هنر

ضمانت نامه گروه فن و هنر ایران زمین این ضمانت نامه فقط به سفارش کارفرما قبل از فاکتور شدن تعلق دارد . اینکه مشتریانی از ما درخواست کار ارزان و با متریال معمولی و رنگ معمولی میکنند و در نهایت در خواست ضمانت دارند غیر ممکن است . ما برای انتخاب متریال تهیه و برش چوب ها و...
WhatsApp us