دکوراسیون چوب و فلز، سبک صنعتی و هنری

درود بر شما

سبک چوب و فلز

سبک صنعتی در دکوراسیون چوبی

زمانی که چلنگران و درودگران ایرانی و بخصوص شیشه گران در نزد مردم ایران محبوب بودند، ارزش پول و فرهنگ پارسی در جهان زبانزد بود. زمانی که فقط ایرانیان با نشان شیر در جهان نشان داده می شدند و قلمرو ایران و ایرانیان در دل همه محبود بود. در آن دوره نمای خانه ایرانی درب و پنجره با شیشه های زنگی و مشبک های چوب چنار و کلون و کوبه شیر نشان بود.

سبکی که امروزی ها به آن سبک صنعتی می‌گویند زمانی در دست چلنگران ایران زمین بود.

گروه فن و هنر ایران زمین در راستای احیای این سبک سالها است در تلاش است.

در این مجموعه هنر گره سازی، کار با ابزار چلنگری آموزش‌ داده می شد.

WhatsApp us