لابی سوم سالن شهر جدید در هانوفر، نیدرزاکسن، آلمان

لابی سوم سالن شهر جدید در هانوفر، نیدرزاکسن، آلمان

تالار شهر در هانوفر ، آلمان عکس لابی تالار عکس لابی سوم سالن شهر جدید در هانوفر، نیدرزاکسن، آلمان آسانسور در سال 1913 ساخته شد. قفس بلبرینگ در مسیرهای بلوط بخار پیموده شد. به علت آب و هوا، آسانسور اصلی در نیمه سالم خنک نشد. یک پله مارپیچی وجود دارد که از خروجی آسانسور...
WhatsApp us