ابزار دست نجاران قدیمی

درود بر شما ابزار قدیمی درودگران و نجاران شایسته است به نجاران قدیمی همچون استاد علی حیدری، پهلوانان قدیم بگوییم، چونکه با یک اره دست، یک رنده پرداخت و یک تنه مته و مغار و اسکنه دربها و عمارت هایی ساخته اند که نجاران امروزی با تجهیزات سی ان سی و.. عمرا نتوانند بسازند....

ایده های خلاقانه ابزار دست ساز نجاری

درود بر شما ایده های جدید ساخت ابزار صنعتی نیاز به خودکفایی در تمام اقشار جامعه لازم و ضروری است بخصوص در این برهه که واردات به ایران بصرفه نیست و ایرانیان باید خود نیازهای اصلی خود را تامین کنند. گیره نجاری و آهنگری ابزار هایی مانند گیره بجای استفاده از پیچ های ساخته...