مقاله مشخصات چوب کهور ایران , شناخت انواع چوب

مقاله مشخصات چوب کهور ایران , شناخت انواع چوب

استفاده از چوب درخت کُوِر از چوب درخت کُوِر گاهی برای ساخت ابزارآلات کشاورزی، صنایع دستی و زغال استفاده می شده‌ است. به علت عدم مقاومت چوب کُوِر در برابر عوامل طبیعی، چوب کُنار که محکم تر است جای چوب کُوِر را گرفته‌ است. درختان کُوِر یا کَهور و پوشش فضای سبز آن را در...
WhatsApp us