پاک‌چوب زبرپوسته lignum-vitae یک چوب سخت و عجیب و غریب

پاک‌چوب زبرپوسته lignum-vitae یک چوب سخت و عجیب و غریب

چوب درخت lignum vitae پاک‌چوب زبْرْپوسته (Guaiacum officinale) یکی از درخت‌هایی است که از آن چوب محکمی به نام پاک‌چوبه به‌دست می‌آید. این درخت یکی از گونه‌های گیاهان گلدار است. این درخت بومی کارائیب و سواحل شمالی آمریکای جنوبی است. درخت همیشه سبزی و کوچکی با رشد بسیار...
WhatsApp us