معرفی کتاب : فضا ،زمان و معماری

فضا ،زمان و معماری نویسنده زیگفرید گیدیون ترجمه محمد تقی فرامرزی معماری جهانی ساختمان سازی و پیامدهای آن وضعیت کنونی معماری معماری و پیکره تراشی مساله طاق زنی کاهش اهمیت تنوعات سبک شناختی سبک ها در امریکا، از روز اول، چیزهایی وارداتی بودند. این سبک ها در این کشور رشد...

کنگره بین‌المللی معماری مدرن

کنگره بین‌المللی معماری مدرن این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه، محتوای آن را بهبود بخشید. این نوشتار نیازمند جعبهٔ اطلاعات استاندارد است. الگوی مناسب را می‌توانید در فهرست الگوها بیابید. سیام کنگرهٔ جهانی معماران مدرن برای...
WhatsApp us