معرفی کتاب : فضا ،زمان و معماری

فضا ،زمان و معماری

نویسنده زیگفرید گیدیون ترجمه محمد تقی فرامرزی
معماری جهانی

ساختمان سازی و پیامدهای آن

وضعیت کنونی معماری

معماری و پیکره تراشی

مساله طاق زنی

کاهش اهمیت تنوعات سبک شناختی
سبک ها در امریکا، از روز اول، چیزهایی وارداتی بودند. این سبک ها در این کشور رشد نیافتند بلکه به صورتی کاملا رشد یافته وارد این کشور شدند.در سده 19 هیچ یک از این سبک ها رومانتیک، ویکتوریایی، تودور، و احیای گوتیک نماینده روحیه امریکایی نیست، که ماجراها و تغییرات اون در خارج از حدود باریک اونها ادامه پیدا کرد. خانه های اربابی رومانتیک ها، ویلاهای ساخته شده به سبک ویکتوریایی،حتی در گاهی های ورودی و ستون های خانه های دوره مهاجرنشینی با تمام جذابیت شان به جای آنکه ما رو با چم و خم اون روحیه اشنا کنند سبب گمراهی مان شدند. عناصر معماری امریکایی از جایی دیگر ریشه می گیرند.
نخستین ساختمان های اسکلت دار
نخستین ساختمان های اسکلت دار:فرانسه، اولین ساختمانی که در اون یه اسکلت اهنی جهت نگه داشتن همه وزن بنا درنظر گرفته واجراشده.
همزمانی سطوح تخت با شیوه های جدید ساختمانی. سیستم اجرایی به کار رفته جهت نماها ، به شکل گیری سطحی تماما تخت از بالا تا پایین و بدون هیچ نوع برامدگی یا بیرون نشستگی اعم از افقی یا عمودی انجامید.
بی تاثیری برپیشرفت اسمان خراش امریکایی. خیلی شگفت اوره که کار سولینه تا این حد در امریکا ناشناخته مونده باشه، همچنان که ظاهرا هم ناشناخته مانده. هرکسی انتظار داره که این اولین نمونه ساختمان اسکلت دار، نقشی خیلی مهم در شکل گیری و پیشرفت اسمان خراش داشته باشه.
شکاف بین معماری و فناوری

تقاضا برای معماری جدید
مسایل جدید ساختمانی- راه حل های جدید

پیشرفت معماری در امریکا

فضا- زمان در هنر،معماری،و ساختمان سازی

والتر گروپیوس وپیشرفت در آلمان

ساختمان های بزرگ و هدف های معمارانه

اتحاد بین زندگی ومعماری

تولید مبلمان با واحدهای استاندارد
فقط بعضی از اجزای خانه استاندارد باید بشن: درها، پنجره ها،تجهیزات مکانیکی، وعضوهای ساختمانی،اعم از این که اسکلت دار باشند یا پانلی. نکته مهم اینه که ازادی معمار باید حفظ بشه. اجزای استاندارد بایستی سبب بیداری ژرف نگری معمارانه بشن نه نابودی اون.
کنگره های بین المللی معماری مدرن و شکل گیری معماری معاصر

پروژه خانه سازی با اندازه بزرگ: ریجنتس پارک

روابط متقابل مسکن و فعالیتها در زندگی خصوصی
احتیاط در طراحی جهت توسعه.در هلند همه اقدامات جهت رسیدن به این هدف می باید با احتیاط زیاد اجرا بشه.زمین خیلی گرونه و بایستی با رعایت بیشترین صرفه جویی ممکن از اون استفاده بشه.
نگرش فنی و انسانی. انچه نیاز داریم راه هایی برای اسان کردن یه زندگی هماهنگ برای هر شهروند مجزاس.نقطه محوری تحولات بعدی عبارت بود از فرد وروابط متقابل بین فعالیتهای او با همه زندگی شهر.
نتیجه گیری
درباره حدود عنصر طبیعی در معماری
بنیان معماری به روابطش یا نسبت ها و شکل های هندسی بستگی داره. اما معماری فقط ساختار هندسی نیست. و تنها به قوانین ابدی وابسته نیست. معماری برای اون وجود داره که به انسان از بین رفتنی مانند هر گیاه خدمت نماید. به این ترتیب معماری، بعضی صفات انسانی و گیاه گونه هم داره.
سیاست و معماری
درباره پیش پنداشت فرهنگ. در همین دوره های کوتاه وحدت فرهنگ فکری، احساسی و سیاسیه که زندگی تونسته شکوهی اینچنین و امکان پذیر برای انسان را به ظهور برسونه. امروز ما نمی تونیم خیلی زیاد بلند پروازی کنیم. باید فروتنانه قدم برداریم. ما قبل از اونکه یه چنین وحدت فرهنگ احساسی، فکری و سیاسی را توقع داشته باشیم ، ابتدا بایستی در یابیم که امروزه دو عنصر احساسی و فکری تا کجا به هم وابسته اند، و ما تا چه اندازه به اون پیش پنداشت حیاتی هر فرهنگ نزدیک شده ایم: پیوستگی بین روش های تفکر و احساس.

 

کنگره بین‌المللی معماری مدرن

کنگره بین‌المللی معماری مدرن

این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه، محتوای آن را بهبود بخشید.

این نوشتار نیازمند جعبهٔ اطلاعات استاندارد است. الگوی مناسب را می‌توانید در فهرست الگوها بیابید.
سیام کنگرهٔ جهانی معماران مدرن برای حمایت حرفهٔ معماری تشکیل شده‌است. هدف از تشکیل آن تعیین حقوق معماری معاصر در مقابل دشمنانی که به بواسطهٔ مؤسسات رسمی حق انتخاب داشتند. ولی کنگرهٔ سیام یزرگترین ضربه را به مدرنیسم زد.

۳عامل تأسیس این کنگره یکی کوشش و ابتکار الن دوماندرو (قبلاًٍ خانهٔ هنرمندان را تأسیس کرد)
دوم رسوایی حاصل از مسابقات انتخاب بهترین طرح برای ساختمان مجمع ملل در ژنو بود.
سوم برای تعریف کمال مطلوب حرفهٔ معماری با هدف اینکه معماران در کشورهای دیگر نیز بتوانند با کمک هم از کار خود دفاع کنند.
برای سهولت مقایسهٔ نقشه‌ها مصوب شد که نقشه‌ها با یک مقیاس و یک شیوه در کنگرهٔ سیام ارائه شوند.

کار سیام با با بحث دربارهٔ ساختن خانه‌های ارزان قیمت (۱۹۳۹) که در آن زمان خارج از عرصهٔ معماری تصور می‌شد آغاز گشت و سپس با بحث دربارهٔ نحوهٔ استفادهٔ منطقی از زمین _شهرسازی مرکز ثقل مباحث سیام گشت. نخستین مطالعه دربارهٔ وضعیت شهرها با در نظر گرفتن چهار اصل:

زندگی، کار، تفریح و عبور و مرور  به سال ۱۹۳۴ صورت گرفت و بعد به سال ۱۹۵۱ سیما وچگونگی بوجود آمدن مراکز شهر مورد تحقیق و مباحثه قرار گرفت و بین سال‌های ۱۹۵۳ و ۱۹۵۷ شهر به عنوان محیطی برای زندگی طبیعی آدمیان مورد مطالعه واقع گشت .
مباحث کنگره‌ها
کنگرهٔ دوم: خانه‌های ارزان قیمت. کنگرهٔ سوم: استفادهٔ منطقی از زمین برای ساختمان‌ها.

کنگرهٔ چهارم: که منجر به تصویب منشور آتن شد. طی آن سه نقشه با توجه به علائم و قراردادهای جهانی تهیه شد.

۱- نقشه‌ای که قسمت‌های مختلف شهر (نواحی مسکونی، صنعتی، پارک و گردشگاه…) را با استفاده از علائم اختصاری مصور دارد.

۲- نقشه‌ای که خیابان‌ها و کوچه‌های شهر را نشان دهد. ۳- نقشه‌ای که رابطهٔ شهر و ایالتی که شهر در آن واقع است را نشان دهد.

با هدف درک مسائل مختلف شهرها و مقایسهٔ آنها با یکدیگر. وسیله‌ای برای مقایسهٔ شهرهای بزرگ و کوچک بود.

وسیله‌ای که تا آن زمان وجود نداشت و از این رو مطالعهٔ شهر به آسانی میسر نبود.

در منشور آتن با مطالعه و تجزیه و تحلیل شهرها در قیاس با هم، اعضای کنگره توانستند اساس شهرسازی معاصر را پی ریزی کنندو آن را بصورت قطعنامه‌ای به رشتهٔ تحریر در بیاورند.

کنگره ی چهارم طولانی ترین و مهیج ترین کنگره بود. بعدها خوزه لوئی سر نتایج کنگرهٔ چهارم را در کتابی با عنوان <آیا شهرهای ما باقی خواهند ماند.> منتشر شد.

کنگرهٔ پنجم: محل سکونت و محل تفریح. انتشار کتاب <مسکن و تفریح>توسط لوکوربوزیه.

کنگرهٔ ششم:بعد از ده سال وقفه بعلت جنگ جهانی، تشکیل شد. کتاب <ده سال معمار نو> توسط (فراری – هردوی) از مباحث کنگره منتشر شد. کنگرهٔ هفتم:زیبایی در معماری مورد بحث قرار گرفت. موجب بوجود آمدن مباحث شدید دربارهٔ هنر و فرد عامی شد.

کنگرهٔ هشتم: قلب شهر. در منشور اتن چهار مبحث مورد بررسی قرار گرفته کافی نبود، برای درک تمام خصوصیات شهر مباحث باید فراتر بروند. دربارهٔ شکل و چگونگی بوجود آمدن مرکز شهر بحث کردند. نکتهٔ قابل توجه در آن تأکید بر حق پیلده روندگان بود که اکنون از نکات مورد توجه در شهرسازی است. در این باره کتاب <قلب شهر> توسط (جی تیرو بهت، خوزه لوئی سر، ن. جر) به نشر رسید.

کنگرهٔ نهم: محیط طبیعی انسان. محیطی است که به نحو احسن مناسب احتیاجات آنی و آتی انسان می‌باشد. محیط زندگی ورای خانه مورد توجه قرار گرفت و رابطهٔ فرد و اجتماع مورد توجه قرار گرفت. کنگرهٔ دهم: وسیله‌ای بوجود آورد تا فرد تماشای بی طرفانهٔ جهان را کنار بگذارد و خود در زندگی اجتماعی سهم مؤثری بعهده گیرد.

سیام یک نهضت پیشرو بود و نهضت‌های پیشرو عمری کوتاه دارند. بانیان نهضت چون خود به طرح پروژه‌های بزرگ مشغول بودند و برنامهٔ سنگین داشتند تصمیم گرفتند کار را به گروه معماران جوان واگذار کنند. ولی آرا و عقاید گوناگون و متفاوت نتوانست منشور را بوجود بیاورد. رهبران قدیمی پیشنهاد استعفا دادند و نام سیام را منسوخ کنند و مؤسسهٔ نو پایه ریزی کنند ف که مخالفت شد.

سیام مجمعی بود که تلاش می‌کرد اساسی مشترک برای کارهای خود پی ریزی کندولی بزرگترین اشتباه سیام این بود ک با همان قاعده‌های معماری اروپا و آمریکا بواسطهٔ جنس نگاه معمارانه‌شان بود را در بقیهٔ دنیا و شرق پیاده کردند که با ان منطقه سازگاری نداشت. درک نکردند چه محتوایی بر شهر حاکم است.
تغییرمسیر معماری مدرن
تغییرمسیر اکلکتیزم
منابع
به:۱٫۰ ۱٫۱ فضا، زمان و معماری، زیگفرید گیدیون، مترجم منوچهر مزینی، انتشارات علمی و فرهنگی،۱۳۷۴
 فضا، زمان و معماری، زیگفرید گیدیون، مترجم منوچهر مزینی، انتشارات علمی و فرهنگی،۱۳۷۴.هنر در گدز زمان، هلن گاردنر، ترجمه محمد تقی فرامرزی، نشر آگه،۱۳۷۸

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد