دانلود کتاب هندسه نقوش (1)

دانلود کتاب هندسه نقوش (1)

دانلود کتاب هندسه نقوش مقدمه کتاب حاضر که در پیش روی شماست دومین تألیف در زمینه، آموزش هندسه نقوش در این مقطع تحصیلی می باشد. کتاب قبلیکه در سال 1378 تألیف شده بود پس ازیازده سال آموزش درهنرستان های کشور و دریافت بازخورد آموزشی آن از سوی هنرآموزان ؤ جمع بندی نظرات،...
هنر گره چینی و ارسی سازی در فن و هنر

هنر گره چینی و ارسی سازی در فن و هنر

سلام  هندسه ایرانی ونقوش آن زمانی دراوروسیهای خانه ها استفاده میشد . در ساخت گره‌ چینی و ساخت گنجه های ارسی علاوه بر مهارت در طراحی این نقوش هندسی، علاوه بر مهارت و حرفه ای بودن در درودگری و… و مهارت های دیگر مانند ابتکار، خلاقیت، انعطاف و  دیگر مهارت...
ویژگی های نقوش ایرانی , تذهیب , و هنر باستانی ایران زمین

ویژگی های نقوش ایرانی , تذهیب , و هنر باستانی ایران زمین

ویژگی های نقوش ایرانی , تدهیب , و هنر باستانی ایران زمین نقوش ایرانی , تذهیب  نقوش ایرانی پیشینه تذهیب: ایرانیان از زمانهای بسیار دور ، به جانوران و گیاهان توجه داشته و نقش های بسیاری از آنها را در آثار خود به کار برده اند، آنچنانکه این نقوش بر مبنای تفکرات و...
نقوش هندسی در هنر و معماری ایران

نقوش هندسی در هنر و معماری ایران

نقوش هندسی معرفی iranian art نقوش هندسی در اغلب آثار هنر و معماری اسلامی دیده می شوند.اما در مورد اینکه این نقوش چه طور به این شکل در آمده اند چه می دانیم؟ در مورد طراحان این نقوش و روش هایی که برای خلق آن ها استفاده می کردند چه می دانیم؟این طراحان سنتی به اصول هندسی...
طرح درب گره چینی مدرسه و مسجد قدیم سپهسالار

طرح درب گره چینی مدرسه و مسجد قدیم سپهسالار

طرح درب گره چینی مدرسه و مسجد قدیم سپهسالار درب گره چینی به زودی توضیحات درج میگردد . در رابطه با قیمت : تحقیق شده ,؛ بر اساس نوع چوب که همکنون دربازار ایران موجود است . سه نوع چوب از نظر کیفیت را میتوان منظور نمود . 1 : چوب درجه یک ایرانی که از جنگلهای شمال و جنوب...
راز گره های هندسی اسلامی اعجاز هنر اسلامی

راز گره های هندسی اسلامی اعجاز هنر اسلامی

اعجاز هنر اسلامی ؛ راز گره‌های هندسی اسلامی   موضوع راز گره های اسلامی ، حدود یک ماه پیش در همایش سازه های سنتی با محوریت گنبد در دانشگاه تربیت مدرس ارائه شده است. گفتار امروز براساس همان مقاله است. نام آن مقاله «گره های چند زمینه براساس پیچیدگی بستر غیر مسطح»...
WhatsApp us