دانلود کتاب هندسه نقوش

مقدمه

کتاب حاضر که در پیش روی شماست دومین تألیف در زمینه، آموزش هندسه نقوش در این مقطع تحصیلی می باشد. کتاب قبلی
که در سال 1378 تألیف شده بود پس ازیازده سال آموزش درهنرستان های کشور و دریافت بازخورد آموزشی آن از سوی هنرآموزان و
ٔ جمع بندی نظرات، تألیف جدیدی برای این درس شد تا بتواند نظر هنرآموزان محترم و هنرجویان عزیز را تأمین نماید.
هنرجویان درکمیسیون برنامه ریزی وتألیف صنایع دستی بررسی شد.

دانلود کتاب هندسه نقوش pdf


مطالب مرتبط با موضوع هندسه و گره چینی :

 • دانلود کتاب هندسه نقوش (1)
  دانلود کتاب نقوش هندسی ، گره چینی ، کتاب حاضر که در پیش روی شماست دومین تألیف در زمینه، آموزش هندسه نقوش در این مقطع تحصیلی می باشد. کتاب قبلی
 • صنایع دستی ایران؛ رنگین کمان تنوع ریشه در تاریخ قدیمی دارد
  کاشی های چوبی Girih ( گره ) در نتیجه اتصال قطعات چوبی رنگی به یکدیگر است که دارای زاویه های هندسی خاص برای ایجاد اشکال و حجم های مختلف هستند
 • گره چینی
  گره چینی مجموعه ای از پنج پنجره است که در ایجاد الگو های هندسی اسلامی با استفاده از بند (girih) برای تزئین بنا ها در معماری اسلامی استفاده شده است
 • نجاری ( ساخت در های چوبی تزئین شده ) گره چینی
  در ها و پنجره های جذاب ساختمان های قدیمی که به طرز ماهرانه ای تولید می شوند ، نتیجه نجار های توانمند یزد است . سازنده گره چینی تهران ، ایده
 • پنجره گره چینی شیشه رنگی
  پنجره های سنتی ایرانی با نام گره چینی , اسلیمی و مشبک در گذشته توسط استادان هنر چوب اجرا و آثار بسیاری را میتوان در کاخ ها و عمارت های ایرانی مشاهده کنیم .
 • قاب گره چینی و مشبک
  ایده و مدل های جالب از انواع مشبک و گره چینی، طراحی و ساخت انواع گره چینی به صورت سفارشی با اتصال فاق و زبانه
WhatsApp us