هدف گروه فن و هنر ایران زمین

درود بر شما یکی از اهداف ما من یکی از آرزوهام که به همه میگم اینه که بتونیم هنر و صنعت ایران رو دوباره در جهان حاکم کنیم. چرا ترکیه مسابقه ارسی و شیشه گری میزاره، مگر این هنر اصالت ش مال ایران نیست. چرا ما نباید یه چلنگری بشکل برند داشته باشیم. من میخوام به کمک...