راه اندازی موزه مشروطیت در استان چهارمحال و بختیاری

راه اندازی موزه مشروطیت در استان چهارمحال و بختیاری

راه اندازی موزه مشروطیت در استان چهارمحال و بختیاری موزه مشروطیت در استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری،  استاندار چهارمحال و بختیاری امروز در دیدار با معاون میراث فرهنگی سازمان...
WhatsApp us