محیط زیست تالش در خطر است

محیط زیست تالش در خطر است

پاییز زودرس طبیعت تالش بزرگ ?حمله کرم برگ خوار به درختان کمیاب شمشاد جنگلهای منطقه ! ?بیتفاوتی مسئولین امر به خشک شدن درختان،سالهاست موجب نگرانی مردم منطقه شده است درباره تالش و مردم تالش تالش یا تولش/ Tolış(به فارسی: تالشستان) نام کلی بر مناطقی است که وطن...
WhatsApp us