افغانستان خواستار 393 میلیون دلار کمک جامعه جهانی شد

افغانستان خواستار 393 میلیون دلار کمک جامعه جهانی شد اخبار افغانستان  کابل- ایرنا- رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در نشست مشترک با نماینده سازمان ملل متحد در کابل خواستار کمک 393 میلیون دلاری جامعه جهانی به این کشور شد. به گزارش ایرنا، عبدالله عبدالله روز...
WhatsApp us