امانت‌خان شیرازی

امانت‌خان شیرازی

امانت‌خان شیرازی عبدالحق شیرازی معروف به امانت خان شیرازی طغرانویس (۹۷۸- ۱۰۵۵ه‍.ق/۱۵۷۰- ۱۶۴۵م) خوشنویس سده یازدهم هجری است. او کتابدار ایرانی پرآوازه دربار امپراتوری گورکانی هند بود. مهمترین اثر او خطاطی کتیبه‌های در و دیوارهای بنای باشکوه تاج محل است که آن را به...
گورکانیان

گورکانیان

فهرست پادشاهان گورکانی هند گورکانیان هند Mughal Empire Flag of گورکانیان امپراتوری گورکانی در سال ۱۷۰۰ میلادی (مناطق آبی نشان دهنده قلمرو ماراتها می باشد.) زبان پارسی در دربار گورکانیان رواج یافته بود و خوش نویسان، نگارگران و معماران ایران روحی تازه به تمدن کهن هند...
WhatsApp us