معماری شهری سقف مشبک چوبی اثر هنری چوب

معماری شهری سقف مشبک چوبی اثر هنری چوب

معمار ژاپنی شیگرو بان معماری شهری سقف مشبک چوبی اثر هنری چوب شیگرو بان معمار ژاپنی شیگرو بان در توکیو در سال 1957. متولد شد به عنوان یک کودک، من می خواستم به کار با چوب و ساعت را صرف جمع آوری قطعات برای ساخت قطار. بعد او تصمیم به مطالعه در ایالات متحده، برای اولین بار...
WhatsApp us