اشعه uv نور خورشید

اشعه uv نور خورشید

اشعه uv اشعه ماورای بنفش فرا بنفش تابش فرابنفش (به انگلیسی: Ultraviolet) یا به اختصار UV، موجی است در گستره امواج الکترومغناطیسی با طول موجی کوتاه تر از نور مرئی، ولی بلند تر از اشعه ایکس. بعبارت دیگرانرژی آن کمتراز اشعه ایکس،ولی بیشترازنور مرئی است. ازاشعه فرابنفش...
WhatsApp us