چوب سدر

سدروس

سِدر سردهٔ درختی است از تیره مخروطیان که شباهت زیادی با کاج دارد، ولی از کاج بسیار تنومندتر و بلندتر می‌شود، و تا بیش از سه هزار سال عمر می‌کند. شاخه‌های درخت سدر کشیده و دور یگدیگر است. سدر بومی کوه‌های هیمالیای غربی و منطقه مدیترانه می‌باشد. ویکی‌پدیا
انواع سدار

سدار اسپانیا

سدار قرمز

سدار لبنان

سدار ترکیه

سدار قرمز

سدار قرمز

سدار قرمز

سدار قرمز

سدار قرمز

سدار قرمز

سدار قرمز

سدار قرمز

سدار قرمز

سدار قرمز

Cedrus (رایج انگلیسی نام سدر ) نام یک سرده از است مخروطیان درختان در خانواده از گیاهان و نباتات کاجیان (زیرخانواده Abietoideae). آنها بومی به کوه های غربی هیمالیا و منطقه مدیترانه هستند که در ارتفاع های 1،500-3،200 متر در هیمالیا و 2200-2000 متر در دریای مدیترانه رخ می دهد.

سدار اسپانیا

سدار اسپانیا

سدار اسپانیا

سدار اسپانیا

سدار اسپانیا

سِدر سردهٔ درختی است از تیره مخروطیان که شباهت زیادی با کاج دارد، ولی از کاج بسیار تنومندتر و بلندتر می‌شود، و تا بیش از سه هزار سال عمر می‌کند. شاخه‌های درخت سدر کشیده و دور یگدیگر است. سدر بومی کوه‌های هیمالیای غربی و منطقه مدیترانه می‌باشد. شاخه‌های این درخت کشیده است و برگش مانند کاج سوزنی می‌باشد. چوب این درخت سفید و ضخیم می‌باشد و در برخی گونه‌ها چوب کمی سرخ‌تر می‌باشد. میوه این درخت شبیه کاج است.

خواص سدر
قابض است.
ملین است.
مسکن است.
ضد التهاب، ضد انگل، ضد بیماری‌های مقاربتی، ضد سوزش مجاری ادراری و صفرا بر است.

 

WhatsApp us