چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان مبلمان خانه معمولا بر اساس سلیقه ی شخصی افراد یا با توجه به محدودیت فضا صورت می پذیرد، نکته ی اول در طراحی ترکیب چیدمان مناسب در خانه، استفاده از مبلمان مناسب با کاربری و متراژ فضا می باشد، در صورت به کار گیری مبلمان مناسب هر فضا می توانید گام بعدی، که همان ترفند های چیدمان مبلمان هستند را دنبال کنید.

در قرارگیری مبلمان هر فضا، به مسیر های عبوری دقت کنید و اگر تعداد مبل ها و صندلی ها از ظرفیت فضای شما بیشتر است می توانید تعدادی را در اتاق خواب ها قرار دهید و در صورت حضور مهمانان، آن ها را دوباره در قسمت نشیمن قرار دهید. با استفاده از رنگ مبلمان می توانید فضا ها را از هم تفکیک کنید و میان رنگ دیوار و مبل تضاد ایجاد کنید. در این قسمت تصاویری از چیدمان خلاقانه ی مبلمان و هماهنگ سازی رنگ ها در فضا را مشاهده می کنید.

برای یک چیدمان حرفه ای باید به چند علم و هنر اشراف داشته باشید :

۱ . سبک شناسی در معماری : اینکه بدانیم چکار را انجام میدهیم مهم است . هر سبک ویژگی هایی دارد که با شناخت آنها میتوانیم مطابق اصول و استاندارد های هر سبک یا ادغام چند سبک قدم برداریم .

۲ . شناخت نور و رنگ ،  اینکه رنگ ها را بشناسیم .

۳ . المانهای هر سبک و تا حدی تاریخچه هر عنصری که از آن استفاده میکنید .

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

چیدمان خلاقانه ی مبلمان منزل

http://decoboom.ir

WhatsApp us