چینی‌گرایی مدرن

چینی‌گرایی (به فرانسوی: Chinoiserie) (به چینی: 中国风) سبک زینتی متداول در اروپای سده‌های ۱۷ و ۱۸ که از الگوها و نقش‌های چینی پیروی می‌کرد. جنبش روکوکو باعث گسترش این سبک شد. تقلید آزاد از هنر چینی در بناها، ظروف و اسباب منزل از ویژگی‌های چینی‌گرایی است. استفاده از اژدها، ققنوس و طاووس در الگوها از خصوصیات دیگر این سبک است که در قرون وسطیمتداول بود. چینی‌گرایی در اوایل سده ۱۹ به آمریکا رفت .

چینی‌گرایی مدرن

چینی‌گرایی مدرن

WhatsApp us