0 Items

رنگ مخصوص فضای بیرون، مناسب انواع چوب

رنگ های پایه روغن گیاهی و رنگ های پایه آب دارای انواع مختلفی هستند.

در ادامه کاتالوگ رنگ یکی از برند های معروف درج شده است.

نمونه رنگ ترمووود، رنگ فضای بیرون، رنگ چوب

نمونه رنگ ترمووود، رنگ فضای بیرون، رنگ چوب

آشنایی با چوب ترمووود

نمونه رنگ ترمووود، رنگ فضای بیرون، رنگ چوب

نمونه رنگ ترمووود، رنگ فضای بیرون، رنگ چوب

نمونه رنگ ترمووود، رنگ فضای بیرون، رنگ چوب

نمونه رنگ ترمووود، رنگ فضای بیرون، رنگ چوب

WhatsApp chat