پایه خلاقانه فلزی

پایه خلاقانه فلزی برای میز ساخته شده از قوطی و پیچ و مهره
پایه خلاقانه فلزی برای میز ساخته شده از قوطی و پیچ و مهره

بله، این یک پایه فلزی بسیار خلاقانه برای میز است که از قوطی و پیچ و مهره ساخته شده است. از قوطی ها برای ایجاد پایه میز و از پیچ و مهره ها برای اتصال قوطی ها به یکدیگر و ایجاد یک طراحی منحصر به فرد و جالب استفاده می شود.


مطالب مرتبط :

پایه های فلزی خلاقانه
پایه های فلزی خلاقانه
پایه های فلزی خلاقانه
پایه های فلزی خلاقانه
پایه های فلزی خلاقانه
پایه های فلزی خلاقانه

WhatsApp us