نورپردازی کاربردی و تزئینی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی کاربردی

در این نوع نورپردازی، نور به صورت متمرکز بر روی سطحی که فرایندی بر روی آن انجام می شود تابانده می شود. فعالیت هایی همانند خرد کردن غذا بر روی کانتر و یا روشن کردن قسمتی از فضا برای انجام مطالعه می توانند مثال هایی برای این نوع نورپردازی باشند. دلیل اصلی استفاده از نورپردازی کاربردی، رعایت  ایمنی کاربران در حین فعالیت می باشد. این نورها سطح مورد نظر را روشن می سازند و سایه های نورهای محیطی را نیز از بین می برند. استفاده از این نوع نور باید به صورت اختیاری باشد تا در صورت لزوم و در حین انجام فعالیت بتوان آن را روشن کرد و در مواقع دیگر تداخلی با نورهای محیطی نداشته باشد.

نورپردازی دکوراتیو

نورپردازی دکوراتیو نگاه ها را به سمت خود بر می گرداند. استفاده از عناصر کاربردی دکوراتیو مانند شمع ها و یا برخی از لوسترها که به منظور جلب توجه بینندگان نصب می شوند در دکوراسیون داخلی خانه ها بسیار رواج دارد و جلوه ویژه ای به آن ها می بخشند. این عناصر بیشتر برای ایجاد حس زیبایی شناختی به کار برده می شوند.

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

http://decoboom.ir

WhatsApp us