درب چوب ماهاگونی

درب چوبی ورودی ساخته شده از چوب ماهون یا ماهاگونی

چوب ماهون یک متریال بسیار عالی و باکیفیت برای ساخت انواع درب می باشد . درب چوب ماهون بسیار مقاوم در برابر سایش و رطوبت می باشد .

درب چوب ماهون , ساخت درب ورودی
درب چوب ماهون , ساخت درب ورودی

درب تمام چوب ساخته شده از چوب ماهون

درباره چوب ماهون

درب چوبی ورودی ساختمان , در چوبی قوس دار
درب چوبی ورودی ساختمان , در چوبی قوس دار
درب چوبی ورودی ساختمان , در چوبی قوس دار
درب چوبی ورودی ساختمان , در چوبی قوس دار
درب چوبی ورودی ساختمان , در چوبی قوس دار
درب چوبی ورودی ساختمان , در چوبی قوس دار