استحکام یک در از مجموع اجزای آن ناشی می شود.

درب چیست ؟

از نظر فنی، درب به عنوان یک مانع متحرک، معمولاً جامد، برای باز و بسته کردن ورودی، کمد، کابینت یا موارد مشابه تعریف می‌شود که معمولاً روی لولاها می‌چرخد یا در شیارها سر می‌خورد. درب برای قرن ها یکی از ویژگی های معماری سازه ها بوده است.

زیبایی.قدرت.
دوام
هزاران گزینه در درب شما

سازده انواع درب چوبی , درب ریلی
سازده انواع درب چوبی , درب ریلی

مطالب مرتبط با موضوع درب :

WhatsApp us