ساخت درب چوبی رضا کیانیان

تابستان 1397 از طرف مهندس ایشان ( هنرمند رضا کیانیان ) به پروژه ایشان دعوت شدیم . و یک برگ دیگر به افتخارات این مجموعه اضافه شد .

درب چوبی رضا کیانیان 

عکس هایی از مراحل ساخت درب چوبی سنتی , درب چوبی قدیمی٬ درب چوبی سنتی٬

درب قدیمی ، دکوراسیون سنتی ، رضا کیانیان
درب قدیمی ، دکوراسیون سنتی ، رضا کیانیان استاد هنرمند رضا کیانیان
درب قدیمی ، دکوراسیون سنتی ، رضا کیانیان
درب قدیمی ، دکوراسیون سنتی ، رضا کیانیان
درب قدیمی ، دکوراسیون سنتی ، رضا کیانیان
درب قدیمی ، دکوراسیون سنتی ، رضا کیانیان
درب قدیمی ، دکوراسیون سنتی ، رضا کیانیان
درب قدیمی ، دکوراسیون سنتی ، رضا کیانیان
عکس مدیریت گروه فن و هنر با استاد رضا کیانیان در اتمام ساخت درب تمام چوب سنتی ویلای کردان
عکس مدیریت گروه فن و هنر با استاد رضا کیانیان در اتمام ساخت درب تمام چوب سنتی ویلای کردان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان
ساخت درب چوبی به سفارش بازیگر محبوب رضا کیانیان

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us