0 Items

اتصال دم چلچله 

اتصال یا فاق و زبانه به روش دم چلچله

زبانه دم فاختهای ( Dovetail joint )

اتصال دُم‌چلچله‌ای یکی از انواع اتصالات در درودگری است. این نوع اتصال مقاومت بسیار زیادی در برابر نیروی کششی دارد. از این نوع پیوندها بیشتر برای پیوستن پهلوهای کشو به بخش جلوی کشو استفاده می‌شود.

کاربرد این گونه اتصال در سازه‌های ایران باستان از جمله در کاخ هخامنشی بردک‌سیاه برازجان استان بوشهر هم دیده می‌شود.

اتصالات در نجاری و درودگری سنتی ایران جایگاه ویژه ای دارند . بطوری که مهارت نجاران را میتوان از اتصالاتی که بکار میروند ، درجه بندی کرد .

یکی از اتصالات ساده اما بسیار پرکاربرد اتصال فارسی است  اتصال فارسی اتصال بین دو عضو است که نسبت به‌هم زاویه‌ای تشکیل می‌دهند. هر عضو را با زاویه‌ای معادل با نصف زاویهٔ اتصال، که معمولا ۴۵ درجه است می‌بُرند .

 

WhatsApp chat