قیمت ورق فینگر جوینت 

ویژگی های فینگر جوینت راش

چوب راش از برترین مصالح چوبی در سازه های فینگر است

با توجه به نوسان قیمت ارز قیمتها متغییر میباشد .

نام و سایزضخامتابعادگرید تومان قیمت
فینگرراش18میل05/3″22/1ab1300000
فینگر راش40 میل ab3000000
فینگر راش25 میل bc1600000
فینگر راش16 میل ab7500000
فینگرروسی18 میل ab900000
فینگرروسی25 میل ab1100000
ساپلی15 میل aa7100000
ساپلی18 میل aa8600000
ساپلی25 میل aa1200000
رابرود8 میل aaنداریم
رابرود18میل ab850000
رابرود18 میل ab750000
رابرود20 میل ab850000

توجه : قیمت ها به تومان است

ویژگی های فینگر جوینت راش و چوب روسی

WhatsApp us