focal point معنی

نقطه کانونی

نقطه کانونی یک اتاق خواب تخت خواب است .

دکوراسیون اتاق خواب

دکوراسیون اتاق خواب

تعریف نقطه ی کانونی
نقطه کانونی در ساده ترین تعریف، نقطه ای است که خطوط به سمت آن همگرا می شوند. یعنی جایی که در آن خطوط موجود در اتاق با هم برخورد می کنند. از آنجا که چشم ما به طور طبیعی تمایل به دنبال کردن خطوط را دارد، می توان گفت نقطه ی کانونی جایی  است که به محض ورود به اتاق توجه ما به آن جلب می شود.

کانون. (اِ) بمعنی آتشدان باشد مطلقاً اعم از گلخن یا منقل آتشی. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). کانون در عربی و سریانی بمعنی آتشدان است و نیز به دو ماه کانون اول و کانون دوم اطلاق شده ، و در اصل کلمه ٔ سامی است ، و آن از عصر اکدی بدین دو ماه اطلاق گردیده. در زبان اکدی کانونو (آتشدان ) است و به هر یک از دو ماه مزبور هم گفته شده بدین اعتبار که در آن دو سرمای زمستان ظاهر گردد و مردم باضطرار درکانون آتش افروزند. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ) :
کانون شده قبله ٔ من از راست
قانون شده تکیه گاه چپ هم.

WhatsApp us