جالب ترین و معروف ترین دروازه , ورودی ساختمان 

50 عکس و ایده جالب ترین و چشمگیر ترین دروازه ها.

با توجه به معماری و اقلیم هر منطقه و بخصوص فرهنگ و حتی خرافات یک محدوده جغرافیایی میتوان درب های ورودی را طراحی کرد تا همگان را جذب خود کند . تصاویر زیر از باغ گیتس گرفته تا خانه های قدیمی همه یک اشتراک دارند و آن هم ایده های خاص برای درب های ورودی ویلا . این دربها قابلیت ساخت برای قلعه ها , کلبه های چوبی و حتی ساختمانهای رسمی و دولتی را دارند .

جالب ترین دروازه های ورودی

برخی از درب ها ادامه حصار هستند .

حصار بخشی جدایی ناپذیر از هر ملک و مستغلات است. چه زیبا و یا زشت ، نیازی است که برای هر سازه ای موثر و لازم است  ، برخی از حصارها فقط برای نشان دادن قلمرو یک ملک هستند و برخی بطور کامل آن مجموعه را از محیط بیرون جدا می کند . چرا یک فرد تمایل به طراحی و ساخت یک حصار مرزی دارد و جهانش را از دیگران متمایز و جدا می کند؟

مطمئنا ورودی مهمترین بخش یک حصار و یا دیوار است و آن به نوعی مثل کارت ویزیت صاحب ملک است . بنوعی شخصیت هر معمار یا مالکی را تا حدی میتوان از ساختمان او متوجه شد .  اینکه یک نفر چقدر سرمایه دار است و اینکه چطور پول خرج می کند و حتی حس شوخ طبعی و وضعیت روانی او را میتوان از ساخته ها یش متوجه شد .

حصارها و گیت ها قوی هستند: از چوب سخت یا فلز، یا موادی که به بهترین شکل در شرایط آب و هوایی کیفیت خود را حفظ می کنند.

گالری بزرگ و زیبای دروازه های خاص جهان را مشاهده کنید :