قرنیز

 

رنگ قرنیز

برای انتخاب رنگ قرنیز بهتر است تا رنگ قرنیز را با کابین یا کمد ست کرد اما در کف هایی که لمینت یا کف پوش شده اند پیشنهاد ما این است که آنرا متضاد یا چند پرده تیره تر از کف پوش انتخاب کنید.
قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

قرنیز

 

http://www.persianplastco.com

WhatsApp us