قرنیز

شاید سوال خیلی از این موضوع باشد که کاربرد قرنیز چیست و چرا باید از قرنیز در طراحی داخلی استفاده کرد؟

پس از اجرای لمینیت دور تا دور کار، لمینیت ها از دیوار فاصله داشته و این فاصله را نصاب به عنوان درز انبساط در نظر می گیرد که اگر فضای مورد نظر گرم شد و لمینیت ها منبسط شدند، در اثر انبساط حاصله، به دیوار نچسبند و جای بازی داشته باشند.

حال اگر چنین فضایی که در حدود یک سانتیمتر باز است را به حال خود رها کنیم، علاوه بر ظاهر نامطلوبی خواهد داشت، محلی برای جمع شدن گرد و غبار خواهد شد. از این رو قرنیز می تواند درز انبساط لمینیت را پوشانده و کاور کند، و نکته مهم اینجاست که بیشتر زیبایی و جلوه فضایی که لمینیت شده است، پس از نصب قرنیز نمایان می شود و جلب توجه می کند.

قرنیز
قرنیز
قرنیز
قرنیز
قرنیز
قرنیز
قرنیز
قرنیز
قرنیز
قرنیز
قرنیز
قرنیز
قرنیز
قرنیز
قرنیز
قرنیز
قرنیز
قرنیز

قرنیز , زهوار و قرنیز چوبی ,
قیمت قرنیز چوب و ام دی اف ( wood& mdf )

قرنیز چوب و ام دی اف ( wood& mdf ) U قرنیز چوب و ام دی اف ( wood& mdf )

انواع قرنیز چوب و ام دی اف ( wood& mdf )
قیمت انواع قرنیز U تولید کننده قرنیز چوب و ام دی اف ( wood& mdf )

انواع قرنیز چوب

فروش قرنیز چوب و ام دی اف ( wood& mdf )

انواع قرنیز چوبی

WhatsApp us