خانه » Blog » فرهنگ » سخن بزرگان » خوشبختی کجاست ؟

خوشبختی از درون شما نشات میگیرد . پس بیرون خود به دنبال چیزی برای احساس خوشبختی نگردید .

انسانهایی دیده میشوند که میخواهند احساس خوب از بیرون به آنها داده شود و به دنبال این احساس همه چیز و همه کاری میکنند و هیچ گاه به آن نمی رسند .

خوشبختی کجاست ؟
خوشبختی کجاست ؟

مطالب مرتبط با خنده و سرگرمی :

WhatsApp us