هنرمندان و فناوران ایران

جهت درج سفارش خود ابتدا موضوع خود را دقیق انتخاب کنید و بعد از ورود به بخش هدف راهکارهای مطرح شده را انجام دهید .

دو نوع مخاطب از این بخش بازدید میکنند :

1 . هنرمندان , فناوران , صنعتگران , دکوراتور ها , طراحان و.. ( اگر به تخصص خود ایمان دارید در امتحان این مجموعه شرکت کنید ) و تبلیغات خود را در مرجع فن و هنر ایران زمین درج کنید . اینجا محل همکاری برترین هنرمندان و پیمانکاران ایران است

2 . مخاطب اصلی این بخش مشتریان ما هستند که میخواهند سفارشات خود را به این مجموعه محول کنند .

معماران باتجربه

انتخاب پیمانکاران بر اساس موقعیت کارگاه و تخصص

دکوراسیون چوبی رستوران

نمای رستوران هتل رویال شیراز

لیست قیمت چوب و پروفیل نمای خارجی ساختمان , چوب ترمووود

نمای رستوران طبقه 11 چوب ترمووود slp

ساخت سونای خشک

ساخت سونای خشک

مهندس حقیقی پروژه هتل رویال

مهندس حقیقی سمت راست ، استاد علی گچکار پروژه و مهدی میرهاشمی کامپوزیت و نما

نمای چوبی هتل رویال

نمای چوبی هتل رویال

نمای چوبی هتل رویال

نمای چوبی هتل رویال

نمای هتل رویال

نمای هتل رویال

سفارشی ساز , بوفه , دکوراسیون , کلاسیک , فن و هنر ایران زمین

سونای خشک هتل رویال شیراز

نمای هتل رویال

نمای هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

لمبه کوبی هتل رویال شیراز

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

لمبه چوبی

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

نمای چوب ترموود هتل رویال شیراز ( نمونه کار )

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

آسمان شهر شیراز از فراز هتل

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

نمای چوبی هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

نمای داخلی رستوران هتل رویال شیراز

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

دکوراسیون داخلی چوبی هتل رویال , دکوراسیون چوبی داخل و نمای خارجی رستوران هتل رویال

گالری عکس پیمانکاران هتل رویال

گالری عکس پیمانکاران هتل رویال

هتل رویال شیراز

هتل رویال شیراز

انتخاب پیمانکار بر اساس سابقه و رزومه کاری

 

انتخاب پیمانکار مورد تایید گروه فن و هنر ایران زمین

 

 

 

WhatsApp us