ایده هایی جالب برای مبلمان پاسیو

طراحی فضای پاسیو و محوطه ی بیرونی خانه معمولا کمتر از فضای داخلی و دکوراسیون سایر قسمت های خانه مورد توجه قرار می گیرد، ولی لازم است بدانید، طراحی همین فضای جزیی می تواند تاثیر بسیاری در فضای کلی خانه، به خصوص چشم انداز بیرونی آن داشته باشد.

مبلمان پاسیو

مبلمان پاسیو

بهره گیری از مبلمان معلق و اتصال آن ها به سقف می تواند ایده ای ساده برای طراحی پاسیو رویای شما باشد، همچنین توجه به مبلمان به کار رفته در پاسیو و انتخاب رنگ های روشن و ترکیب آن با چوب، ترکیبی مناسب برای چنین محیطی است.

 

مبلمان پاسیو

مبلمان پاسیو

مبلمان پاسیو

مبلمان پاسیو

مبلمان پاسیو

مبلمان پاسیو

مبلمان پاسیو

مبلمان پاسیو

مبلمان پاسیو

مبلمان پاسیو

 

مبلمان پاسیو

مبلمان پاسیو

مبلمان پاسیو

مبلمان پاسیو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bartarinha.ir

WhatsApp us