ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

   سقف کاذب، سقف دومی است که پایین تر از سقف اصلی ایجاد و به سقف اولیه و دیوارهای اطراف متصل شده و بار آن توسط سازه اصلی تحمل می‌شود.

طراحان سقف کاذب با بهره گیری از تنوع و انعطاف پذیری مصالح موجود، می توانند اشکال بسیار زیبایی را در سقف ساختمانها به وجود آورند. این رشته از صنعت ساختمان، به تخصص ویژه‌ای نیاز دارد.

طراح باید خصوصیات همه سازه ها را به خوبی بشناسد، با انواع سقف کاذب آشنایی داشته باشد و کاربرد آنها را در موقعیت های مختلف درک کند تا بتواند در هر زمینه، بهترین سقف کاذب را طراحی و اجرا کند. عوامل تعیین کننده در انتخاب شکل و مصالح سقف کاذب عبارت اند از: میزان رطوبت و دمای محل، نورپردازی، زیبایی، هزینه و … .

در این بخش، نمونه‌های زیبایی از تزیین سقف را برای شما آورده‌ایم. با ما همراه باشید.
ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

ایده‌هایی برای تزیین سقف

WhatsApp us