خونه مادر بزرگ

حیاط قدیمی خانه های ایرانیان سرشار از صمیمیت بود .

خونه قدیمی ما چه باصفا بود
خونه قدیمی ما چه باصفا بود
خونه قدیمی ما چه باصفا بود
شیشه های رنگی پنج دری
خونه قدیمی ما چه باصفا بود
حیاط قدیمی خونه مادربزرگ

یادش بخیر قدیما

تو دوره ماکه اینطوری بود همه چیز باصفاتر بود , رنگ و بوی  محبت داشتند . یعنی همه چیز باحال بود . پدربزرگ ها مادربزرگ ها

خانه ها و حتی در و پنجره ها یک جوردیگر ساخته شده بودند .

شیشه های رنگی در همه جا دیده میشد . اما الان اگر یه تیکه شیشه رنگی بخوای باید بری پلکسی گلاس ( شیشه رنگی پلاستیکی ) بخری

خونه دوران کودکی من یه باغ بود تو منطقه شمرون ( قلهک) ما حوض وسط حیاط داشتیم ؛ یه درخت بید مجنون داشتیم که سایه انداخته بود روی حوض و دورتادور حوض از این تخت های قدیمی داشتیم .

دلم هوای یه خونه با دیوارهای کوتاه وگلی میخواد با پنجره های چوبی وگلهای شمعدونی که


 گالری عکس از خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حوض و شمعدانی و پنجره ارسی

خونه قدیمی , خونه مادربزرگ , دکوراسیون ایرانی
خانه قدیمی تهران , خانه مادر بزرگ , دکوراسیون ایرانی
خونه قدیمی , خونه مادربزرگ , دکوراسیون ایرانی
خانه قدیمی تهران , خانه مادر بزرگ , دکوراسیون ایرانی
خونه قدیمی , خونه مادربزرگ , دکوراسیون ایرانی
خانه قدیمی تهران , خانه مادر بزرگ , دکوراسیون ایرانی
خونه قدیمی , خونه مادربزرگ , دکوراسیون ایرانی
خانه قدیمی تهران , خانه مادر بزرگ , دکوراسیون ایرانی
خونه قدیمی , خونه مادربزرگ , دکوراسیون ایرانی
خانه قدیمی تهران , خانه مادر بزرگ , دکوراسیون ایرانی
خونه قدیمی , خونه مادربزرگ , دکوراسیون ایرانی
خانه قدیمی تهران , خانه مادر بزرگ , دکوراسیون ایرانی
خونه قدیمی , خونه مادربزرگ , دکوراسیون ایرانی
خانه قدیمی تهران , خانه مادر بزرگ , دکوراسیون ایرانی
خونه قدیمی , خونه مادربزرگ , دکوراسیون ایرانی
خانه قدیمی تهران , خانه مادر بزرگ , دکوراسیون ایرانی
خونه قدیمی , خونه مادربزرگ , دکوراسیون ایرانی
خانه قدیمی ایرانی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
معماری ایرانی , پنجره های چوبی قدیمی , درب و ارسی های گره چینی , شمعدانی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
معماری ایرانی , پنجره های چوبی قدیمی , درب و ارسی های گره چینی , شمعدانی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
معماری ایرانی , پنجره های چوبی قدیمی , درب و ارسی های گره چینی , شمعدانی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
ایوان , پنج دری , حوض معماری ایرانی , پنجره های چوبی قدیمی , درب و ارسی های گره چینی , شمعدانی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
سفره شب یلدا
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
پنجره با شمسه بالا و اشکال هندسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
معماری ایرانی , پنجره های چوبی قدیمی , درب و ارسی های گره چینی , شمعدانی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
درب قدیمی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
معماری ایرانی , پنجره های چوبی قدیمی , درب و ارسی های گره چینی , شمعدانی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
معماری ایرانی و حوض وسط حیاط
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
تخت سنتی چوبی , مبلمان ایران قدیم
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خانه قدیمی , پله و ستون
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حوض و شمعدانی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حوض و شمعدانی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حوض و شمعدانی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حوض و شمعدانی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حوض و شمعدانی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حوض و شمعدانی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حوض و شمعدانی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین , حووض و شمعدونی و پنجره ارسی
خونه قدیمی , معماری ایران زمین
خونه قدیمی , معماری ایران زمین
خونه قدیمی , معماری ایران زمین
خونه قدیمی , معماری ایران زمین
خونه قدیمی , معماری ایران زمین
خونه قدیمی , معماری ایران زمین
خونه قدیمی , معماری ایران زمین
خونه قدیمی , معماری ایران زمین
خونه قدیمی , معماری ایران زمین
خونه قدیمی , معماری ایران زمین

خونه مادربزرگ؛ خونه من، تو و همه خوبی‌ها
خونه مادربزرگه رو یادته؟ باید یادت باشه آخه هرچی که نبود خاطره بود.

به گزارش حوزه ادبیات باشگاه خبرنگاران؛ خانه مادربزرگ همیشه برای من به طعم گیلاس‌های گوشواره‌ای و آلبالوهای یواشکی بود، این خونه نه تنها برای من بلکه برای همه اعضای کوچیک و بزرگ خانواده، خونه امید و سرزندگی به حساب می‌اومد.

اصلا یادم نمی‌ره روزهای عید رو که چه می‌خواستیم و چه نمی‌خواستیم همیشه پاهامون به صورت ناخودآگاهانه به سمت خونه مادربزرگه می‌رفت تا اولین عیدی رو برای برکتش هم که شده از اون خونه بگیریم.

یادش بخیر، چه روزهایی بود، روزهایی پر از خنده و شادی، روزهایی از جنس یکی شدن باهمه خوشی‌های زندگی، یادش بخیر.

این روز‌ها اما دلم همون خونه مادربزرگ رو می‌خواد، همون حال و هوا رو، حواست که هست حتما این روز‌ها یه سری به خونه مادربزرگت بزن، شاید و یا حتما چیزهای خوب و جالبی منتظرت هستن.

نمی‌دونم حواست بوده که ببینی این روز‌ها خونه مادربزرگ چه حال و هوایی داره، اگه آره که حرفی نیست، اما اگر نه باید بهت بگم بهتره امسال حواست رو بیشتر جمع کنی، حتی بیشتر از گذشته، پس پیش به سوی خونه مادربزرگه.

گروه فن و هنر ایران زمین طراح و سازنده دکوراسیون سنتی ایرانی

هنرکده فن و هنر


ادامه :

بالکن پاسیو و حیاط خلوت: حیاط های خانه های قدیمی ایرانی حس و حال و صمیمیتی داشت که هر کسی را به سر ذوق می آورد. وقتی خانه مادر بزرگ دور هم جمع می شدیم بچه های کوچکتر دور حوض آبی رنگ به دنبال هم می دویند و بزرگترها روی تخت می نشستند با چای تازه دم که از سماور توی فنجان های کمر باریک می ریختند از خودشان پذیرایی می کردند و گرم صحبت می شدند.

خونه مادربزرگ؛ خونه من، تو و همه خوبی‌ها
خونه مادربزرگه رو یادته؟ باید یادت باشه آخه هرچی که نبود خاطره بود.

به گزارش حوزه ادبیات باشگاه خبرنگاران؛ خانه مادربزرگ همیشه برای من به طعم گیلاس‌های گوشواره‌ای و آلبالوهای یواشکی بود، این خونه نه تنها برای من بلکه برای همه اعضای کوچیک و بزرگ خانواده، خونه امید و سرزندگی به حساب می‌اومد.

اصلا یادم نمی‌ره روزهای عید رو که چه می‌خواستیم و چه نمی‌خواستیم همیشه پاهامون به صورت ناخودآگاهانه به سمت خونه مادربزرگه می‌رفت تا اولین عیدی رو برای برکتش هم که شده از اون خونه بگیریم.

یادش بخیر، چه روزهایی بود، روزهایی پر از خنده و شادی، روزهایی از جنس یکی شدن باهمه خوشی‌های زندگی، یادش بخیر.

این روز‌ها اما دلم همون خونه مادربزرگ رو می‌خواد، همون حال و هوا رو، حواست که هست حتما این روز‌ها یه سری به خونه مادربزرگت بزن، شاید و یا حتما چیزهای خوب و جالبی منتظرت هستن.

نمی دونم حواست بوده که ببینی این روزها خونه مادربزرگ چه حال و هوایی داره، اگه آره که حرفی نیست، اما اگر نه باید بهت بگم بهتره امسال حواست رو بیشتر جمع کنی، حتی بیشتر از گذشته، پس پیش به سوی خونه مادربزرگه.

WhatsApp us