کفپوشهای رنگی طرحدار

ما ایرانی ها خیلی کم پیش می آید برای کفپوش منزل از رنگ آمیزی های شاد و رنگارنگ استفاده کنیم. شاید این موضوع عجین شده با روحیات ماست که در اغلب موارد از طرح و رنگ های تیره بیشتر استقبال میکنیم و طرفدار کفپوش های تک رنگ و ساده هستیم. ما در این بخش تصمیم گرفتیم کمی تابو شکنی کنیم مدل هایی از کفپوش های با رنگ آمیزی شاد و چند رنگ را قرار بدهیم تا شاید بتوانیم ذائقه و دید شما را تا حدی تغییر بدهیم.

قبول داریم بعضی از مدل های موجود تا حدی کودکانه به نظر می آیند و چندان مناسب دکوراسیون داخلی منزل نیستند ولی اگر بخواهیم شرط انصاف را رعایت کنیم بعضی از مدل ها هم زیبا و دلنشین به نظر می آیند. اگر دکوراسیون داخلی منزل خیلی تیره و خسته کننده شده و تنها راه باقیمانده انتخاب کفپوش هاست، کمی دل بکنید از طرح های سنگین و رنگ های غمگین حداقل کف این دکوراسیون بغض گرفته را میزبان طرح ها و رنگ های شاد بکنید.

کفپوشهای رنگی طرحدار

کفپوشهای رنگی طرحدار

کفپوشهای رنگی طرحدار

کفپوشهای رنگی طرحدار

کفپوشهای رنگی طرحدار

کفپوشهای رنگی طرحدار

کفپوشهای رنگی طرحدار

کفپوشهای رنگی طرحدار

کفپوشهای رنگی طرحدار

کفپوشهای رنگی طرحدار

کفپوشهای رنگی طرحدار

کفپوشهای رنگی طرحدار

کفپوشهای رنگی طرحدار

کفپوشهای رنگی طرحدار

کفپوشهای رنگی طرحدار

کفپوشهای رنگی طرحدار

 

http://www.persianv.com

WhatsApp us