شهر کرج

کرج مرکز استان البرز و چهارمین شهر پرجمعیت ایران است. این شهر در دامنه جنوبی رشته کوه البرز و در نزدیکی تهران واقع شده است.

WhatsApp us