نحوه محاسبه متراژ کابینت آشپزخانه :

نحوه محاسبه متراژ کابینت آشپزخانه
نحوه محاسبه متراژ کابینت آشپزخانه

1 متر زمینی و 1 متر هوایی ( با ارتفاع 70 ) =  امتر

1 متر زمینی و 1 متر هوایی ( با ارتفاع 90 ) = 1.20 متر

1 متر زمینی و 1 متر هوایی ( با ارتفاع 1.20) = 1.5 متر

یونیت فر و مکروفر عرض 60 سانت به ارتفاع 240 * 180%

تبصره یک : اصولا صفحه کابینت جدا محاسبه می شود

تبصره دو : لولا تا 20 هزار تومان و ریل تا 100 هزار تومان بعهده پیمانکار میباشد .

تبصره سه : حمل و نقل و نصب برای تهران 10% و برای شهرستان 20% اضافه می شود .

تبصره چهار : اکسسوری ها بعهده مشتری است و هزینه نصب آن نیز اضافه میگردد .

نحوه محاسبه متراژ کابینت آشپزخانه چگونگی محاسبه متراژ و قیمت کابینت نحوه محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه و متراژ کابینت محاسبه صحیح متراژ کابینت

نحوه محاسبه قیمت کابینت, محاسبه آسان قیمت و متراژ کابینت آشپزخانه , نحوه محاسبه قیمت‌کابینت ام دی اف ,,
نحوه محاسبه متراژ کابینت آشپزخانه
نحوه محاسبه متراژ کابینت آشپزخانه

کابینت به متر طول محاسبه می شود . کابینت زمینی 60% و کابینت هوایی 40% از یک متر محاسبه می شود . ارتفاع استاندارد کابینت زمینی با پایه 80 سانت است . کابینت هوایی 70 سانتی متر میباشد .

کابینت هوایی تا ارتفاع 90 سانت 60% محاسبه می شود

کابینت هوایی دوپله 80% محاسبه می شود

کابینت هوایی تا روی صفحه 100% محاسبه می شود

نما هر عدد زمین 30% محاسبه میشود

نما هر عدد هوایی 20% محاسبه می شود

نمای کمدی یا تمام قد هر عدد 80% محاسبه می شود

کابینت قدی تا ارتفاع 220 هر متر 180% محاسبه میشود یعنی 3 برابر زمینی

کابینت قدی تا ارتفاع 240 هرمتر 200% محاسبه می شود

کابینت قدی تا ارتفاع 260 هرمتر 220% محاسبه می شود

اوپن یا جزیره تا عرض 60 سانت هر متر 90% محاسبه می شود

اوپن یا جزیره تا عرض60 الی 85 سانت هر متر 150% محاسبه می شود

اپن یا جزیره تا عرض 120 سانت هرمتر طول 200% محاسبه می شود .

نحوه محاسبه متراژ کابینت آشپزخانه
نحوه محاسبه متراژ کابینت آشپزخانه


مطالب مرتبط با موضوع قیمت کابینت آشپزخانه :


سوالات متداول :

قیمت هر کابینت چقدر است؟

قیمت کابینت آشپزخانه جدید بر اساس نوع
کیفیت کابینت
هزینه هر متر طول کابینت استاندارد معمولی
موجودی
4.5 تا 5.5 میلیون تومان
نیمه سفارشی
7 تا 9 میلیون تومان
سفارشی
10 الی 50 میلیون تومان

هزینه نصب کابینت چقدر است؟

برای تهران معادل 10% کل هزینه و برای شهرستان ها 20%

نصب کابینت چقدر طول می کشد؟

بسته به متراژ بین 3 الی 10 روز کاری میباشد .

WhatsApp us