لمبه چیست؟

لمبه چوبی چگونه ساخته می شود ؟ استاندارد یک لمبه چوبی چیست و چه چیزی نشان دهنده لمبه بودن یک پروفیل چوبی است .

مطمئنا لمبه ها با اتصالاتی که دارند شناخته می شوند . لمبه فاق و زبانه یا لمبه نیم و نیم که دو نوع لمبه است و غیر از این دو مدل لمبه به حالت دیگری نداریم . یعنی لمبه ها اغلب دارای اتصال فاق و زبانه هستند , که بهترین نوع لمبه , لمبه چوبی با اتصال فاق و زبانه است . در برخی موارد بدلیل کاهز سایز و کاهش قیمت یا بسته به نوع سازه , لمبه ها بصورت اتصال نیم و نیم تولید می شوند .

لمبه چوبی از برش چوب ( الوار و تخته ) کاج روسی بصورت شاخه ای 3 متری و در عرض 10 و 15  سانت به ضخامت 16 میلیمتر و 13 میلیمتر تولید می شود و بصورت چوب خام بسته بندی و تحویل داده می شوند.

انواع لمبه چوبی٬ لمبه چوبی چیست٬ لمبه چوبی

انواع لمبه٬ انواع لمبه چوبی٬ چوب لمبه٬ دیوارپوش لمبه٬ سقف لمبه٬ عکس لمبه٬ لمبه چوبی٬

انواع لمبه٬ انواع لمبه چوبی٬ چوب لمبه٬ دیوارپوش لمبه٬ سقف لمبه٬ عکس لمبه٬ لمبه چوبی٬

لمبه چوبی چیست ؟ به روکوب و چوب سقف کاذب که بصورت طولی به هم متصل می شوند لمبه می گویند . لمبه از تخته های مختلف قابل تولید است و می توان از ضخامت 13 میلیمتر الی 7 سانتی متر آن را تولید کنیم . از لمبه چوبی به ضخامت 13 میلیمتر برای دکوراسیون داخلی استفاده می شود و از دیوارکوب لمبه به ضخامت 7 سانتی متر برای ساخت کلبه های چوبی استفاده  می شود .

انواع لمبه٬ انواع لمبه چوبی٬ چوب لمبه٬ دیوارپوش لمبه٬ سقف لمبه٬ عکس لمبه٬ لمبه چوبی٬

انواع لمبه٬ انواع لمبه چوبی٬ چوب لمبه٬ دیوارپوش لمبه٬ سقف لمبه٬ عکس لمبه٬ لمبه چوبی٬

انواع لمبه٬ انواع لمبه چوبی٬ چوب لمبه٬ دیوارپوش لمبه٬ سقف لمبه٬ عکس لمبه٬ لمبه چوبی٬

انواع لمبه٬ انواع لمبه چوبی٬ چوب لمبه٬ دیوارپوش لمبه٬ سقف لمبه٬ عکس لمبه٬ لمبه چوبی٬

انواع لمبه٬ انواع لمبه چوبی٬ چوب لمبه٬ دیوارپوش لمبه٬ سقف لمبه٬ عکس لمبه٬ لمبه چوبی٬

انواع لمبه٬ انواع لمبه چوبی٬ چوب لمبه٬ دیوارپوش لمبه٬ سقف لمبه٬ عکس لمبه٬ لمبه چوبی٬

انواع لمبه٬ انواع لمبه چوبی٬ چوب لمبه٬ دیوارپوش لمبه٬ سقف لمبه٬ عکس لمبه٬ لمبه چوبی٬

انواع لمبه٬ انواع لمبه چوبی٬ چوب لمبه٬ دیوارپوش لمبه٬ سقف لمبه٬ عکس لمبه٬ لمبه چوبی٬

WhatsApp us