خانه منوچهری

منوچهری خانه یک بوتیک هتل واقع در محله مسکونی تاریخی کاشان، یک معدن طلا معماری سنتی فارسی و ساخت است. پرورش با شور و شوق برای طراحی و احترام عمیقی برای تاریخ، این محل اقامت خصوصی است بازگشت به زندگی با بالاترین استانداردهای حفظ تاریخی و آخرین امکانات مدرن آورده شده است.

خانه منوچهری كاشان

WhatsApp us