اتاق خواب به سبک قارچ خور

طبقه ها، بالش ها و رختخواب همه از سوپر ماریو الهام گرفته شده اند.اسباب بازی ها شبیه ماریو، یوشی، گومبا و دیگر شخصیت های Nintendo هستند.

برای خلق چنین کار ابتکاری ۶۰  ساعت زمان صرف شده است.

 

اتاق خواب به سبک قارچ خور

اتاق خواب به سبک قارچ خور

اتاق خواب به سبک قارچ خور

اتاق خواب به سبک قارچ خور

اتاق خواب به سبک قارچ خور

اتاق خواب به سبک قارچ خور

اتاق خواب به سبک قارچ خور

اتاق خواب به سبک قارچ خور

اتاق خواب به سبک قارچ خور

اتاق خواب به سبک قارچ خور

 

http://www.haftplus.com

WhatsApp us