ترکیب رنگ

در این ویدئو مشاهده می کنید چونه با ترکیب رنگ های آبی و قرمز و سفید انواع رنگ ساخته می شود . از ابتدا با رنگ قرمز و آبی رنگ عنابی و با اضافه کردن آبی رنگ به سمت بنفش و آبی متمایل می شود .

چه رنگی را با هم مخلوط کنم تا Maroon ( عنابی ) شود؟

قرمز و قهوه ای در کنار هم معمولا رنگ مارونی را تشکیل می دهند. برای ساختن رنگ مارون فقط با استفاده از رنگ‌های اصلی، ابتدا باید رنگ آبی را با نسبت 5:1 با پایه قرمز مخلوط کنید. هنگامی که رنگ قرمز را با آبی تیره کردید، مقدار بسیار کمی رنگ زرد اضافه کنید تا به رنگ قهوه ای مایل به قهوه ای برسید.

ویدئو آموزش ترکیب رنگ :

اطلاعات بیشتر در باره رنگ های نزدیک به رنگ عنابی :

چگونه رنگ شرابی درست می کنید؟

با فشار دادن رنگ قرمز کادمیوم، آبی اولترامارین و سیاه واقعی خود بر روی پالت نقاش خود شروع کنید. به خاطر داشته باشید که حدود 4 یا 5 قسمت قرمز، 1 یا 1 ¼ قسمت آبی و ¼ سیاه واقعی را با هم مخلوط می کنید .


برای ایجاد یک بورگوندی عالی بدون محو شدن، از مقادیر نسبت زیر استفاده کنید:

60 x پتینیس قرمز
2 عدد پتینیس آبی
1 عدد پتینیس مشکی.

ترکیب رنگ عنابی
ترکیب رنگ عنابی

چگونه گارنت رنگی درست می کنید؟

رنگ گارنت

گارنت یک رنگ بنفش آشکار در سمت قرمز است و واقعاً برای ایجاد آن فقط به دو رنگ نیاز دارد. بنفش از قرمز و آبی می آید، بنابراین برای ایجاد گارنت ، واقعاً فقط باید رنگ های این دو خانواده را ترکیب کرد.


تفاوت بین بورگوندی و مارونی چیست؟

تفاوت بین مارون و بورگوندی چیست؟ رنگ قهوه ای با افزودن رنگ قهوه ای به قرمز به دست می آید در حالی که رنگ شرابی با افزودن رنگ بنفش به قرمز به دست می آید .

تفاوت رنگ قرمز بورگوندی و مارون
تفاوت رنگ قرمز بورگوندی و مارون

WhatsApp us