ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

فرایند پرس روکش ها با دستگاه رولینگ بوده و از چسب گرم استفاده می شود.ام دی اف با روکش چرم محصولی مناسب جهت استفاده در پانل های دیواری ، کابینت آشپزخانه و سرویس تخت می باشد.

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

ام دی اف روکش چرم

http://choobplus.ir

WhatsApp us